Wat is logopedie

Logopedie is een paramedisch beroep in de gezondheidszorg en in het onderwijs. De logopedie houdt zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van taal, spraak, stem en gehoor.

Taal

centrumlogopediedoetinchem taalKinderen kunnen tijdens hun taalontwikkeling een achterstand oplopen. Dit kan zich uiten in:

  • taalbegrip;
  • zinsbouw (grammatica);
  • woordenschat;
  • taalgebruik.

Volwassenen met taalproblemen kunnen ook moeite hebben met de bovenstaande aspecten van taal. Taalstoornissen bij volwassen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door hersenletsel (afasie).

Gehoorstoornissen kunnen bij de taal(ontwikkeling) van zowel kinderen als volwassenen een rol spelen.

Spraak

centrumlogopediedoetinchem spraakKlanken kunnen vervormd worden uitgesproken. Soms worden klanken in woorden verplaatst en/of vervangen door een andere klank, of wordt de klank weggelaten. Hierdoor kan iemand moeilijk verstaanbaar zijn. Ook het spreektempo en het stemvolume kunnen invloed hebben op de verstaanbaarheid.

Stem

Stemproblemen uiten zich in heesheid, schorheid, of pijn hebben bij het praten. Soms verliezen mensen hun stem of kunnen alleen nog maar fluisteren. Dit kan veroorzaakt worden door verkeerd stemgebruik of door een aandoening in de stemorganen.

Gehoor

Gehoorproblemen kunnen leiden tot problemen met de uitspraak. De klank of het woord wordt niet/slecht gehoord door de persoon zelf. Daarnaast worden klanken of woorden niet goed verstaan bij anderen. Men hoort zijn eigen geluid en dat van anderen niet waardoor het eigen spreken afwijkend wordt. Bij kinderen kan het dan zo zijn dat de spraak zich niet goed of vertraagd ontwikkeld.

Eten en drinken

logopediecentrumodolphy 11Het kan zijn dat een kind, door problemen met de groei en/of de ontwikkeling, moeite heeft met zuigen, slikken of kauwen. Hierdoor kunnen eet- en drinkproblemen ontstaan. Eet- en drinkproblemen bij volwassenen kunnen ontstaan door een neurologische aandoening. De volwassene kan dan een verminderde slik- en/of kauwfunctie hebben.

Dyslexie

centrumlogopediedoetinchem dyslexieIemand met dyslexie heeft vaak problemen met lezen (woordblindheid), spelling, (auditieve/visuele) klankonderscheiding en (auditief) geheugen. Een logopedist kan ondersteuning bieden op het gebied van taal en auditieve vaardigheden.

logo centrum voor logopedie Odolphy
Centrum voor Logopedie
Odolphy