Nieuwe behandelovereenkomst

Geplaatst: donderdag, 05 juli 2018.

In verband met de nieuwe AVG-privacy wetgeving hebben we binnen de praktijk een nieuwe behandelovereenkomst opgesteld. Deze is uitgebreider en zal door beide ouders ondertekend moeten worden. Alle (ouders van) cliënten die (al) in behandeling zijn, zullen gevraagd worden deze te ondertekenen. Na de zomervakantie zullen wij hiermee beginnen zodat de praktijk helemaal AVG-proof zal zijn.

U kunt de nieuwe behandelovereenkomst al op de site vinden. Klik hier om direct naar de behandelovereenkomst te gaan.

De behandelovereenkomst is te vinden onder het kopje "Onze praktijk"

Mocht u vragen hebben over de behandelovereenkomst, of over wat de AVG-wet voor u inhoudt, kunt u altijd bij een van de logopedisten terecht.

Privacywet AVG

Geplaatst: donderdag, 31 mei 2018.

Centrum voor logopedie Odolphy hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Onze praktijk houdt zich aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zijn bezig de de laatste kleine aanpassingen door te voeren om de verscherpte regels na te volgen, zodat de praktijk geheel AVG-proof is. Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.

Mocht u hier vragen over hebben, of meer informatie over willen kunt u terecht bij uw behandelend logopedist, óf de site in de gaten houden; hier komt binnenkort meer informatie op over de nieuwe AVG wet en hoe wij deze waarborgen. 

Vernieuwen van de site

Geplaatst: donderdag, 31 mei 2018.

Misschien heeft u het al gezien, maar onze site begaat mondjesmaat een metamorfose!

Op dit moment worden de nieuwe foto's op de site geplaatst. Binnenkort zal er meer informatie te vinden zijn over de nieuwe privacywet; AVG, en hoe wij daar als praktijk aan voldoen.
Ook wordt de informatie die te vinden is op de site geüpdate. 


Mocht u iets missen op de site dan horen wij dit natuurlijk graag!

werk in uitvoering

logo centrum voor logopedie Odolphy
Centrum voor Logopedie
Odolphy