STEM

Iedereen krijgt vroeg of laat wel eens last van zijn stem, ook kinderen kunnen hees worden. Deze stemklachten ontstaan door overbelasting van de stem of verkeerd stem gebruik. Stress, een verkeerde houding, adempatroon veelvuldig schrapen spelen hierbij een rol. Er kan heesheid ontstaan, het gevoel dat er iets zit in de keel (globusgevoel), minder volume of bereik of een zeer vermoeide stem die steeds minder te belasten is.

Veel voorkomende stemproblemen:

  • Stembandknobbeltjes
  • Stempoliepen
  • Onvolledige stembandsluiting ten gevolge van een stembandverlamming
  • Chronisch hoesten
  • Globusgevoel en hierdoor veel moeten schrapen

De logopedist verricht onderzoek, stelt een diagnose en stelt een behandelplan op. Soms is een doorverwijzing naar de kno-arts nodig om een goede diagnose te kunnen stellen. Binnen de behandeling zal er gewerkt worden aan de lichaamshouding, ademhaling en een ontspannen manier van stemgeven. Daarvoor zijn er verschillende oefeningen en technieken. Ook worden er stemhygiëne adviezen gegeven om ervoor te zorgen dat de klachten in de toekomst niet meer terugkomen.

Voor meer informatie over de stem: www.stemplatform.nl

Logopedie Doetinchem stem stemklachten

We verwelkomen u graag op één van onze locaties in Doetinchem!