SPRAAK

Vertraagde spraakontwikkeling
Soms zie je dat de spraak duidelijk achterblijft bij leeftijdsgenootjes; je spreekt dan over een vertraagde spraakontwikkeling. Sommige kinderen spreken bepaalde klanken niet goed uit. Ze vervangen bepaalde klanken door bv een andere klank, of laten klanken weg in een woord. Hierdoor worden ze vaak voor de omgeving moeilijker te verstaan, waardoor ze zichzelf lastiger duidelijker kunnen maken.

Slissen
Slissen kan ontstaan door een zwakke mondmotoriek, bijvoorbeeld slappen tongspieren of door een open mondgedrag. Bij kinderen die veel duimen of een speen hebben gehad kan dit gebeuren. Het kan ook zijn dat de /s/ op een verkeerde manier is aangeleerd. Het slissen heeft een negatieve invloed op de verstaanbaarheid.

Nasaliteit
Bij nasaliteit klinkt de de spraak te veel of juist te weinig door de neus. De meeste klanken worden door de mond gevormd, maar bij de /m/, /n/ en /ng/ klinken deze klanken door de neus. Het zachte gehemelte zorgt voor de afsluiting van de mondholte, zodat de klank door de neus gevormd kan worden. Bij Schisis; een aangeboren lip-, kaak- en/of gehemeltespleet, ontsnapt er teveel lucht door de neus. Dit noemt men een open neusspraak. Er kan ook sprake zijn een gesloten neusspraak. Hierbij klinkt de spraak verstopt. Dit zie je bij een scheef neustussenschot, bij neuspoliepen of vergrote neusamandelen.

Verbale ontwikkelingsdyspraxie
Bij sommige kinderen komt het leren praten niet of erg moeizaam op gang. De mond wil niet op de juiste manier bewegen. Het kind heeft problemen met het programmeren, afstemmen en controleren van de bewegingen die nodig zijn voor het spreken. Dat betekent dat het de ene keer wel goed lukt en de andere keer wil het niet lukken. Ook andere activiteiten van de mond kunnen problemen geven zoals eten, drinken, blazen en zuigen. Het niet of slecht spreken leidt tot problemen in de communicatie.

Stotteren
Stotteren is een spraakstoornis waarbij het vloeiende verloop van de spraakbeweging gestoord is. Deze spraakstoornis komt binnen elke leeftijd voor. Binnen onze praktijk is Ilona Odolphy geregistreerd als logopedist stotteren. Meer informatie over stotteren is hier te vinden.

We verwelkomen u graag op één van onze locaties in Doetinchem!