STEM

Iedereen krijgt vroeg of laat wel eens last van zijn stem, ook kinderen kunnen hees worden. Deze stemklachten ontstaan door overbelasting van de stem of verkeerd stem gebruik. Stress, een verkeerde houding, adempatroon veelvuldig schrapen spelen hierbij een rol. Er kan heesheid ontstaan, het gevoel dat er iets zit in de keel (globusgevoel), minder volume of bereik of een zeer vermoeide stem die steeds minder te belasten is.

Stem problemen - Centrum Logopedie Odolphy - Doetinchem

Veel voorkomende stemproblemen:

De logopedist verricht onderzoek, stelt een diagnose en stelt een behandelplan op. Soms is een doorverwijzing naar de kno-arts nodig om een goede diagnose te kunnen stellen. Binnen de behandeling zal er gewerkt worden aan de lichaamshouding, ademhaling en een ontspannen manier van stemgeven. Daarvoor zijn er verschillende oefeningen en technieken. Ook worden er stemhygiëne adviezen gegeven om ervoor te zorgen dat de klachten in de toekomst niet meer terugkomen.

Voor meer informatie over de stem: www.stemplatform.nl

Wat anderen zeggen:

ADEM

Ademen is een levensvoorwaarde. We ademen zo’n 12 x per minuut en zo gebruiken we ongeveer 800 liter zuurstof. Ook voor het spreken en een heldere stem is goed ademen onmisbaar. Om te ademen gebruiken we de volgende lichaamsdelen: borstkas, luchtpijp, de longen en de adem- en buikspieren.

Adem Logopedie Odolphy Doetinchem

Chronische hoest

Hoesten kan uitgelokt worden door irritatie van het strottenhoofd, de keel of de luchtwegen. Veel mensen hoesten als reactie op deze irritatie. Daarnaast beschermt hoesten ook de longen en luchtwegen tegen het inademen van rook, dampen en slijm. Ook bij het verslikken heeft hoesten een beschermende werking. Hoesten kan een vicieuze cirkel worden waarin irritatie leidt tot hoesten en hoesten weer leidt tot irritatie. Hoesten is in dit geval niet perse nodig. Het heeft dan geen beschermende werking. De logopedist helpt u weer controle te krijgen over de hoest en hoe de irritatie in de keel verminderd. Hierdoor neemt da aandrang om te hoesten af.

Hyperventilatie

Hyperventilatie is een manier van ademhalen waarbij de adem en lichamelijke activiteit niet goed op elkaar afgestemd zijn. Meestal wordt er te diep of te vaak ingeademd, waardoor er te weinig zuurstof in het bloed komt. Men kan last krijgen van tintelingen in armen of benen, zweten, hartkloppingen, duizeligheid. Deze klachten kunnen als zeer beangstigend worden ervaren. De logopedist helpt bij het aanleren van een goede ademtechniek tijdens spreken en dagelijkse activiteiten. Dit gaat vaak in combinatie met ontspanningsoefeningen.

Stemproblemen

Om een heldere stem te houden is het van belang om een goede manier van ademen te hebben. De adem en stem zijn namelijk nauw met elkaar verbonden. Een verkeerde ademhaling kan stemklachten veroorzaken; zoals heesheid, snel vermoeide stem. De logopedist werkt aan het aanleren van een goede adem in combinatie met stemoefeningen.

COPD, ASTMA en andere longproblemen

Mensen met longproblemen hebben vaak tijdens het praten ademtekort. Hierdoor kunnen ze maar weinig achter elkaar zeggen. Er is vaak sprake van een hoorbare inademing en soms ook op onlogische momenten. Het spreken is daardoor zeer vermoeiend.

Wat anderen zeggen:

We verwelkomen u graag op één van onze locaties in Doetinchem!