STOTTEREN

Stotteren is een stoornis in de vloeiendheid van het spreken. Stotteren ontstaat bijna altijd op jonge leeftijd en het wordt daarom ook wel ontwikkelingsstotteren genoemd. Het bestaat uit opvallende herhalingen , verlengingen en/of blokkades van klanken of lettergrepen. Dit gedrag is onvrijwillig: de persoon die stottert heeft het niet onder controle.

Stotteren wordt wel vergeleken met een ijsberg. Het openlijk stotteren met zijn blokkades, herhalingen en ongewilde pauzes tijdens het spreken is goed merkbaar, dus ‘boven water’ . Daarnaast bestaat er het zogenaamde verborgen stotteren; dit deel blijft voor de buitenwereld onzichtbaar, maar kan een belangrijker plaats innemen dan het openlijk stotteren: het vermijden van moeilijke woorden, spreekangst en minderwaardigheidsgevoelens. Deze laatste verschijnselen blijven als het ware ‘onder water’.

Stotteren - Logopedie Odolphy - Doetinchem

Jonge kinderen tot 7 jaar

Ik kan het niet zeggen…….

Als je kind ineens begint te stotteren, schrik je als ouder enorm.  Veel kinderen tussen de 2 en 7 jaar maken een periode van onvloeiendheid door. Meestal gaat dit vanzelf over, maar in sommige gevallen is extra begeleiding wel noodzakelijk. Een goed instrument om te beoordelen of er een behandeling gewenst is, is een onlinevragenlijst SLS (ScreeningsLijst voor Stotteren). Deze lijst geeft een indicatie of extra begeleiding wenselijk is. Bij twijfel is het altijd verstandig om contact op te nemen met een gespecialiseerde logopedist of een stottertherapeut.

De behandeling van jonge kinderen bestaat vooral uit indirecte therapie, dat houdt in dat de ouder een co-therapeut worden. Ze krijgen de informatie van de logopedist en leren daar de vaardigheden waarmee ze thuis op vaste momenten met hun kind aan de slag gaan. Dit wordt wekelijks weer met de logopedist besproken.

Voor kinderen onder de 6 jaar zijn 2 therapieën gangbaar. Het Lidcombe programma en een therapie op basis van het DCM model ( Demands and Capacities Model / Verwachtingen en Mogelijkheden Model. Het uitgangspunt is dat het kind zoveel mogelijk vloeiend spreken ervaart, waarbij het stotteren naar de achtergrond verdwijnt.

Oudere kinderen

Andere kinderen moeten altijd heel erg lang wachten als ik praat……….

Bij oudere kinderen zijn de reacties op het stotteren al verder ontwikkeld. Hierbij spelen emoties van negatieve gedachten of gevoelens, zoals schaamte of boosheid een rol. Tijdens de behandelingen wordt hier uitgebreid onderzoek naar gedaan. Het kind moet zich daarom vertrouwd en veilig voelen om zo vrij mogelijk te kunnen spreken. Daarnaast gaan we ook werken aan het makkelijker maken van bepaalde stotters. Een ander belangrijk aandachtspunt is het stotteren in de klas. De leerkracht krijgt een uitgebreide vragenlijst over het stotteren van het kind. Er volgt dan een overleg met de leerkracht om te bekijken waar de leerling in deze specifieke situatie behoefte aan heeft. In sommige gevallen kan dit betekenen dat er samen met het kind en de logopedist een spreekbeurt wordt gehouden in de klas over stotteren.

Jongeren

ik zeg vaak weet ik niet op een vraag, terwijl ik het antwoord wel weet………..

Er zullen verschillende momenten zijn die extra spannend zijn, omdat je stottert. Denk aan de het starten op de middelbare school, waar niemand je nog kent. Of een spreekbeurt houden en je nog niet weet hoe de klas zal reageren op jouw stotteren. Binnen de behandeling gaan we op verschillende manieren werken aan het stotteren. We gaan leren hoe het praten makkelijker kan worden, zodat je altijd kunt zeggen wat je wilt. Het stotteren heeft dan nauwelijks invloed op jouw lezen. Dit doen we door het aanleren van verschillende technieken, maar ook ………..

Volwassenen

Ik stotter, maar je hoort het eigenlijk niet. In mijn hoofd zoek ik een ander woord, waarvan ik weet dat ik dan niet hoef te stotteren. Dat is heel vermoeiend en ik wil gewoon zeggen wat ik eigenlijk wilde zeggen……………

Volwassen die stotteren zullen vast wel situaties kennen waarbij je besluit iets anders te doen dan je van plan was, om maar niet te hoeven stotteren. Je besteld toch maar een thee, terwijl je koffie wilde, maar bij koffie ben je bang dat je vast komt te zitten. Of je besluit de telefoon maar te laten gaan, omdat je anders al stotterend de telefoon moet opnemen.

Binnen de behandeling gaan we uitzoeken wat maakt dat je kiest voor deze opties, terwijl je toch eigenlijk anders zou willen. We gaan op zoek wat jou helpt om makkelijker te praten, zonder bang te zijn voor een stotter.

Feitjes over stotteren

  • Een kind heeft een grotere kans op stotteren als het voorkomt in de familie
  • 1 op de 100 mensen stottert
  • Stotteren start meestal tussen het 2e en 5e levensjaar
  • Kans op herstel is het grootst binnen 2 jaar dat het stotteren ontstaan is
  • Er zijn 4x zoveel mannen als vrouwen die stotteren
  • Stotteren komt in alle landen van de wereld voor
  • Stotteren is bij iedereen anders en vraagt om een specifieke behandeling
  • Gespecialiseerde logopedist / stottertherapeut voor de juiste begeleiding bij stotteren

Wat anderen zeggen:

We verwelkomen u graag op één van onze locaties in Doetinchem!