ONZE WERKWIJZE

Werkwijze Odolphy Doetinchem Logopedie

Aanpak

 • Allereerst inventariseren we uw klacht en uw hulpvraag
 • Daarna volgt onderzoek, afname van testen en worden er eventueel beeld- en geluidopnames gemaakt
 • Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld, daarin bespreken we hoe we gaan behandelen, wat we van u verwachten en spreken we evaluatiemomenten af
 • Bij afronding van het behandeltraject krijgt u een klanttevredenheidsonderzoek per mail

Het eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek met de logopedist wordt het volgende besproken:

 • Uw klachten of reden van verwijzing naar de logopedist;
 • Informatie over het verloop van de behandeling (verwachte duur, tijd per behandeling, behandelfrequentie);
 • Uitleg over eventuele onderzoeken of testen;
 • Uitleg over samenwerking (indien van toepassing) met andere zorgverleners of leerkrachten.

Bij het eerste gesprek neemt u de verwijsbrief en uw verzekeringspasje mee. Vanaf heden moet iedere zorgverlener de identiteit controleren met het BurgerServiceNummer (BSN). Neemt u daarom ook een identiteitsbewijs mee (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Onderzoek

Om een correcte diagnose te kunnen stellen zal de logopedist een onderzoek doen of een test afnemen. Wat dit precies inhoud is afhankelijk van de klacht. Afhankelijk van het probleem, kan dit onderzoek één of meer sessies in beslag nemen. Na het onderzoek wordt een verslag gemaakt en met u besproken.

Tijdens dit gesprek wordt het volgende besproken:

 • Bevindingen naar aanleiding van het onderzoek en voorstel verdere behandeling
 • Vooruitzichten
 • Uw toestemming voor het behandelingstraject.

De behandeling

Logopedie Odolphy Doetinchem WerkwijzeNa het diagnose gesprek kan er een start gemaakt worden met de behandeling.

En logopedische behandeling wordt in principe in sessies van 30 minuten gegeven (dit is inclusief 4 minuten administratietijd). De behandeling is meestal één keer per week, bij voorkeur op een vaste tijd. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Het is de bedoeling dat u thuis dagelijks oefent. U zult begrijpen dat wanneer er thuis niet (genoeg) geoefend wordt de vorderingen langer op zich laten wachten.

Wanneer de huisarts of specialist het nodig vindt, kunnen wij ook aan huis bij de patiënt behandelen. Dit geldt met name wanneer er mobiliteitsproblemen zijn zoals bijvoorbeeld bij neurologische aandoeningen en CVA-patiënten.

Na de behandeling

Na afloop van de behandeling wordt er een schriftelijk eindverslag gemaakt, deze is bedoeld voor uw verwijzer (meestal de huisarts of een specialist). Mocht u naar verloop van tijd behoefte hebben contact te krijgen met de logopedist (om uw vorderingen of eventuele terugval te bespreken), kunt u dit via uw verwijzer bespreken.

Vergoeding

Logopedie wordt door alle zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket, mits de behandeling plaats vindt op basis van een geldige verwijzing door een arts of specialist. U kunt met uw hulpvraag terecht bij uw huisarts of specialist. Hij/zij kan u een verwijzing verstrekken voor logopedie. Voor volwassenen geldt dat de behandelingen eerst vanuit het eigen risico betaald worden. Alle declaraties worden direct naar de zorgverzekeraar gestuurd. U heeft hier geen omkijken naar. 

AVG

Bekijk hier onze privacyverklaring.